Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wąbrzeźnie z EKO-KLIMATEM

W dniu 07 lipca 2023 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Ireneusza Stachowiaka a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i [...]

Informacja o zawartej Umowie w ramach Programu Priorytetowego „EKO-KLIMAT

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje w ramach „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK Sp. z o.o. w [...]

metryczka