Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ryńsk (od 02.03.2023 r.)

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 02 marca 2023 r. do dnia 01 marca 2024 r. obowiązują nowe ceny i nowe stawki opłat w  Taryfie dla [...]

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno (od 26.02.2023 r.)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno (od 26.02.2023 r.)Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w [...]

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 26 lutego 2022 r. do dnia 25 lutego 2023 r.  obowiązują nowe ceny i nowe stawki opłat w Taryfie dla [...]

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ryńsk

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 02 marca 2022 r. do dnia 01 marca 2023 r. obowiązują nowe ceny i nowe stawki opłat w  Taryfie dla [...]

metryczka