Cennik dla ciepła

Cennik dla ciepła

Korekta cen i stawek opłat za dostarczane ciepło dla grupy odbiorców H

Zarządzeniem nr 01/10/2022 Prezesa ZarząduMiejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Wąbrzeźnie z dnia 25.10.2022 roku wprowadza się zmiany do rozliczeń dla grupy odbiorców H, w ten sposób że:1)  [...]

Zmiana cen i stawek opłat dla grupy odbiorców H

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A, zarejestrowanej w KRS pod  nr 0000122859, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział [...]

Cennik dla ciepła 2022

wprowadzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z dnia 16 marca 2022r. Nr 02/03/2022Pobierz: [...]

Zmiana Cennika dotycząca cen i stawek opłat dla grupy odbiorców H

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A, zarejestrowanej w KRS pod  nr 0000122859, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział [...]

Cennik dla ciepła

wprowadzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z dnia 15 lutego 2021r. Powyższy  cennik został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [...]

metryczka