zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄBRZEŹNIE

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Sektorowe
nr sprawy: PN/3/2014
wartość:
termin składania ofert: 5 maja 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z ustalonym kryterium ceny oferta firmy „SANMEL" Sp. z o.o. uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana. 
Pobierz: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (337kB) pdf
Pobierz: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (46kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi na pytania do SIWZ (117kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi nr2.pdf (53kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi na pytania_3 do SIWZ (58kB) pdf
Pobierz: puste przedmiary w wersji edytowalnej (59kB) rar
Pobierz: Odpowiedzi na pytania_4 do SIWZ (247kB) pdf
Pobierz: Zmiany do Regulaminu udzielania zamówień (26kB) pdf

Informacja:
W związku z licznymi zapytaniami i prośbami oferentów o przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05 maja 2014 do godz. 12.00. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.
OPIS ZADANIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający  nie przewiduje składanie ofert w formie ofert częściowych.

Pobierz: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (337kB) pdf
Pobierz: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (46kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi na pytania do SIWZ (117kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi nr2.pdf (53kB) pdf
Pobierz: Odpowiedzi na pytania_3 do SIWZ (58kB) pdf
Pobierz: puste przedmiary w wersji edytowalnej (59kB) rar
Pobierz: Odpowiedzi na pytania_4 do SIWZ (247kB) pdf
Pobierz: Zmiany do Regulaminu udzielania zamówień (26kB) pdf
Informacja o zamówieniu (845kB) pdf
SIWZ.pdf (2116kB) pdf
Zalączniki nr 1-10.doc (357kB) word
Zalącznik nr 11.pdf (289kB) pdf
Regulamin udzielania zamówień.pdf (1511kB) pdf
Pozwolenie na budowę (1733kB) pdf
Dokumentacja projektowa

metryczka


Opublikował: Stefan Topij (27 marca 2014, 13:43:37)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (4 listopada 2014, 14:58:32)
Zmieniono: Dodanie informacji: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4129