Przedmiot działalności

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Spółki jest: wytwarzanie, przesył
i dystrybucja ciepła do budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli, pobór, uzdatnianie
i rozprowadzanie wody siecią wodociągową w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych jednostek, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. prowadzenie działalności remontowej i inwestycyjnej w zakresie odtworzenia użytkowanego majątku Spółki.

Spółka działa głównie na terenie miasta Wąbrzeźna, jedynie w przypadku działalności wodno-kanalizacyjnej dokonuje przesyłu wody do gospodarstw domowych oraz odbiera ścieki z okolicznych wsi.


Działalność Spółka prowadzi w dwóch wydziałach tj.: wodociągowo-kanalizacyjnym (stacja uzdatniania wody o wydajności dobowej 3230 m3 oraz oczyszczalnia ścieków o mocy przerobowej 5200 m3/dobę), dziale ciepłowniczym (moc zainstalowana wynosi 12,95 MW).

metryczka


Wytworzył: Stefan Topij (1 marca 2011)
Opublikował: Stefan Topij (2 marca 2011, 23:14:22)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (2 marca 2011, 23:24:51)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5452